Cennik

Cennik usług pielęgniarskich

 

Nazwa usługi Co obejmuje Uwagi Cena
Pomiar podstawowych parametrów życiowych - pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- pomiar tętna
- pomiar temperatury
- w trakcie wizyty bezpłatnie

- jednorazowo
10 zł
Pomiar poziomu cukru we krwi - pomiar wykonany glukometrem   10 zł
Iniekcja:
- domięśniowa
- podskórna
Podanie leku tylko na pisemne „Zlecenie lekarskie do wykonania w domu” Sprzęt do iniekcji zabezpiecza pielęgniarka
Leki zabezpiecza pacjent
20 zł
Iniekcja dożylna Podanie leku tylko na pisemne „Zlecenie lekarskie do wykonania w domu” Sprzęt do iniekcji zabezpiecza pielęgniarka.
Leki zabezpiecza pacjent
35 zł

Założenie wkłucia typu Venflon"

  Sprzęt zabezpiecza pielęgniarka 25 zł
Założenie wkłucia typu „Motylek” - dodatkowo edukacja w zakresie obsługi i pielęgnacji wkłucia Sprzęt zabezpiecza pielęgniarka 30 zł
Wykonanie opatrunku „małego” - obejmuje zaopatrzenie rany
- założenie opatrunku
Pielęgniarka zapewnia jałowe gaziki, plaster, bandaż.
Opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent
25 zł
Wykonanie opatrunku „dużego” - obejmuje zaopatrzenie rany
- założenie opatrunku
Pielęgniarka zapewnia zaopatrzenie rany, jałowe gaziki, plaster, bandaż.
Natomiast opatrunki specjalistyczne
i leki zapewnia pacjent
35 zł
Usługa pielęgnacyjna - obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności higieniczno – pielęgnacyjnych
- zakres czynności uzależniony jest od stanu i potrzeb chorego
- toaleta przeciwodleżynowa
- gimnastyka oddechowa
Środki higieny osobistej zapewnia pacjent 40 zł
Edukacja zdrowotna - obejmuje przygotowanie chorego i jego rodziny do samoobsługi i samo pielęgnacji
- nauka pielęgnacji chorego leżącego, jego usprawnianie itd.
W trakcie wizyty z usługą  pielęgnacyjną bezpłatnie
- jednorazowo
30 zł
Copyright © 2018 - 2024 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts