Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:

1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

2) osoby niepełnosprawne.

 • Co zapewniamy pacjentowi?

  W ramach swoich uprawnień pielęgniarka POZ świadczy usługi z zakresu:

  1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
  2. Świadczenia pielęgnacyjne,
  3. Świadczenia lecznicze związane ze zleceniami lekarskimi tj. iniekcje, opatrunki, wlewy kroplowe, cewnikowanie i inne;
  4. Świadczenia diagnostyczne,
  5. Świadczenia rehabilitacyjne np. ćwiczenia bierne, czynne, gimnastyka oddechowa.
 • Co jest potrzebne aby skorzystać z usług pielęgniarki POZ?

  Opieką pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowaną w warunkach domowych
  mogą być objęci wszyscy świadczeniobiorcy, którzy złożą deklarację wyboru do pielęgniarki
  podstawowej opieki zdrowotnej w naszym Zakładzie.

 • Co jeszcze warto wiedzieć o opiece pielęgniarki POZ?

  Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 18:00 . W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia są udzielane bezzwłocznie w dniu zgłoszenia.

  W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

  W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

  1. lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zwanym dalej „lekarzem POZ”;
  2. pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
  3. położną POZ;
  4. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
  5. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
  6. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
  7. rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.

  Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne ( w tym specjalistyczne opatrunki ), sprzęt ortopedyczny i pomocniczy oraz sprzęt medyczny - niezbędne do wykonywania czynności higieniczno – pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę – zapewnia pacjent , rodzina lub jego opiekun.

Copyright © 2018 - 2021 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts