Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

To opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich – bez konieczności pobytu w oddziałach szpitalnych. 

W celu zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentowi w jego domu, pielęgniarka opieki długoterminowej współpracuje z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługa ta jest dla pacjentów bezpłatna – w ramach umowy z NFZ.

 • Co zapewniamy pacjentowi?
  • specjalistyczne świadczenia pielęgniarskie zgodnie z ustalonym wspólnie z pacjentem i
   rodziną Indywidualnym Planem Opieki
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samo pielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością 
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin 
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

  Wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8;00 do 20;00, nie mniej niż 4 razy w tygodniu.
  Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy odbywa się tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 • Co jest potrzebne aby rozpocząć opiekę?
  • skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • karta oceny świadczeniobiorcy
  • zgoda pacjenta lub jego opiekuna faktycznego
  • oświadczenie dot. dokumentacji medycznej
  • zgłoszenie pacjenta do opieki pod naszym nr telefonu : 32 7394260 lub 885 855 808.

  Wszystkie druki znajdziecie Państwo w zakładce Dokumenty na naszej stronie internetowej.

 • Co jeszcze warto wiedzieć o naszej opiece?

  Nie możemy objąć naszą opieką pacjenta, który:

  • jest pod opieką hospicjum domowego
  • jest pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
  • jest pacjentem zakładu opiekuńczego np. ZPO, ZOL
  • jest w ostrej fazie choroby psychicznej

  Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast pacjent i jego rodzina zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza.

  W przypadku braku możliwości objęcia opieką w dniu zgłoszenia – pacjent zostaje umieszczony w Kolejce oczekujących.

 • Kontakt
Copyright © 2018 - 2024 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts