Informacja dot. nowych wzorów dokumentu prawa wykonywania zawodu

W związku z pojawieniem się Komunikatu Ministerstwa Zdrowia dot. nowych wzorów dokumentu prawa wykonywania zawodu informujemy, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położne j- w przypadku pielęgniarek i położnych - będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydane przed dniem 12 lipca 2022 r. (na poprzednio obowiązującym wzorze),

zachowują ważność i nie wymagają wymiany.

Wzór dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu przez lekarza

Copyright © 2018 - 2024 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts