Rok 2018

„Ostoja- Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" 

Projekt zakłada powstanie punktu doradczo - informacyjnego w Rybniku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, gdzie będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości, skorzystania z pomocy specjalistycznych placówek, możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe leczenia czy rehabilitacji oraz informacji o uprawnieniach jakie mogą przysługiwać osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, jak również o instytucjach, w których mogą skorzystać różnych form pomocy dotyczących problemów osoby niepełnosprawnych i jej rodziny. Ważnym elementem projektu jest zorganizowanie w maju Rybnickiego Dnia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów, na które chcemy zaprosić przedstawicieli UM Rybnik, OPS, PUP, ZUS, NFZ, rybnickie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jak również przedstawicieli biznesu, którzy posiadają ofertę skierowana dla tej grupy docelowej (usługi pielęgnacyjne w domach klientów, „przycisk życia” – telepomoc itp.). W ramach tego wydarzenia będziemy chcieli również zorganizować kilka prelekcji w takiej tematyce jak np. formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, opieka pielęgniarska – dobre praktyki zza granicy, telepomoc itp.

Wartość projektu: 16.000 zł, w tym dotacja Miasta Rybnik 12.000 zł
Czas trwania: 1.03.2018-31.12.2018

Gdzie?
ul. Jankowicka 23/25 pok.B1/1 – budynek Rybnickiego Inkubatora Technologicznego, (budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach)

Kontakt z doradcą w poniedziałki w godz. 11.00 -16.00 oraz w czwartki w godz. 9.00-14.00  
tel.: 729 284 727

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.

 

"Nie dla otyłości, tak dla zdrowia". 

W ramach projektu będą przeprowadzane w szkołach podstawowych prelekcje dotyczące zdrowego stylu życia, problemów odżywiania przez dietetyka, psychologa i instruktora fitness.

W następnym etapie projektu zostanie ogłoszony konkurs na najlepszy spot reklamowy dotyczący problemu zaburzeń odżywiania się. Wśród nadesłanych prac zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w profesjonalnych warsztatach z praktykami z branży marketingowej z zakresu filmowania oraz tworzenia koncepcji społecznych. Projekt zostanie zakończony evenetem, na którym ogłosimy zwycięzców, będzie również wystąpienie osoby z branży fitness, która propaguje zdrowy styl życia. Ostatnim i najważniejszym elementem projektu będzie upowszechnienie 3 filmów konkursowych w lokalnych mediach oraz w kanałach social media. Projekt ten jest rodzajem kampanii społecznej, gdzie zgodnie z zasadą empowerment, angażujemy grupę docelową.

Wartość projektu: 23.500 zł, w tym dotacja Miasta Rybnik 18.500 zł
Czas trwania: 1.03.2018-31.12.2018

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Rybnika.

Copyright © 2018 - 2024 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts