Rok 2021

Od 1 kwietnia 2021r. Klub Seniora w Rybniku, przy ul. Floriańskiej 24 prowadzony jest przez Fundację „Ostoja”. Zadanie prowadzenia Klubu zostało zlecone w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub Seniora kieruje ofertę do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu miasta Rybnika. Działania podejmowane mają na celu rozszerzenie dostępu do usług społecznych. Klub motywuje seniorów do aktywności, realizowania ich uśpionych i zapomnianych pasji. Nastawiony jest na integrację międzypokoleniową i intensywną promocję wizerunku środowiska senioralnego.

Decyzją Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.9.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. odwołane zostało zawieszenie klubów seniora, jednak w związku z nadal panującą pandemią COVID-19 rekomendowane jest prowadzenie alternatywnych sposobów prowadzenia zajęć.

W związku z tym Klub pracuje w formie codziennych dyżurów tematycznych.

GODZINY PRACY:

  • Poniedziałek w godz. 15.00-19.00 - spotkanie z muzyką
  • Wtorek w godz. 9.00-13.00 - spotkanie z kulturą lub/i zajęcia usprawniające
  • Środa w godz. 15.00-19.00 - terapia zajęciowa (zajęcia manualne)
  • Czwartek w godz. 9.00-13.00 - spotkanie z dietetykiem (zajęcia kulinarne)
  • Piątek w godz. 9.00-13.00 - spotkanie z psychologiem, terapeutą

Codziennie zgodnie z poniższym harmonogramem obywać się będą dyżury, podczas których seniorzy będą mogli przyjść i otrzymać paczki z zadaniami na poszczególne zajęcia, usiąść i porozmawiać z animatorem oraz zgłosić swoje potrzeby i zainteresowania. Animatorzy nie będą prowadzić zajęć, ale przygotowywać materiały zgodne ze swoim zakresem tematycznym, które seniorzy będą wykorzystać w domu.

Animatorzy będą indywidualnie kontaktować się ze swoimi grupami.

W klubie przez cały czas zostanie zachowany reżim sanitarny, animatorzy będą mieli założone maseczki,
a wszystkie pomieszczenia i sprzęty będą na bieżąco dezynfekowane.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 729 284 727 (czynny w godzinach pracy Klubu).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KLUBIE:

  • Zachowujemy dystans społeczny - 1,5m;
  • Fundacja zapewnia środki bezpieczeństwa dla odwiedzających: rękawice, maseczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, przyłbice itp.;
  • Kadra przygotowuje i dezynfekuje Klub 30 min przed dyżurami i w przerwach między odwiedzinami;
  • w przypadku zbyt dużej liczby odwiedzających wejście do lokalu może zostać ograniczone.

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO KLUBU:

W celu zapisania się na zajęcia wystarczy wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną poniżej. Ankietę prosimy złożyć osobiście w Klubie w godzinach jego otwarcia.

http://www.salusrybnik.pl/files/formularz_zgloszeniowy.docx

Copyright © 2018 - 2024 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts